Interiérové a průmyslové podlahy epoxidové lité i design

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

 

Nejjednodušší úprava podkladů zajišťující jejich ochranu před erozí, nesavost a bezprašnost. Životnost takovéto úpravy je úměrná kvalitě podkladu, jejímu mechanickému namáhání a počtu vrstev provedeného nátěru.

SIKALIT® N

  • dvouvrstvý epoxidový bezrozpouštědlový barevný nátěr – tloušťka do 0,3 mm

SIKALIT® N

  • třívrstvý epoxidový bezrozpouštědlový barevný nátěr – tloušťka do 0,8 mm

SIKALIT® ND

  • dvouvrstvý epoxidový barevný, vodou ředitelný nátěr na vlhké podlahy. Tento speciální nátěr díky své difúzní schopnosti propustit vodní páry z podkladu lze provádět na nevyzrálé, vlhké betony bez rizika poškození nátěru.

Všechny typy nátěrů jsou nenasákavé, bezprašné, odolné vůči ropným produktům, solím, částečně louhům a kyselinám. Pokud pro váš případ není vhodné použít jako ochranu podlahy nátěrové systémy, pak vám rádi pomůžeme s výběrem podlahy.